Bratři Jílkové


Sklárnu založili v Kamenickém Šenově v roce 1905 Antonín Jílek a Franz Veter (oba dříve působily v první  sklárně v Kamenickém Šenově – Adolf Rückl) . Sklárna nesla název Jílek & Vetter. Sklárna se orientovala na výrobu křišťálového a opálového skla a zejména skla burelového a skla tmavých barev. Po odchodu Franze Vettera v roce 1914 (ze zdravotních důvodů) fungovala firma i nadále po názevem Jílek & Vetter. V roce 1919 se stal společníkem bratr Antonína Jílka  Václav Jílek a sklárna dál  nesla název Bratři Jílkové. Sklárna vyráběla zejména sklo pro další zušlechťování, a to zejména rafineriemi z oblasti Kamenického Šenova a Nového Boru.  Po roce 1935 začala sklárna svá skla sama zušlechťovat a spolupracovat s profesory pražské

... Více

Sklárnu založili v Kamenickém Šenově v roce 1905 Antonín Jílek a Franz Veter (oba dříve působily v první  sklárně v Kamenickém Šenově – Adolf Rückl) . Sklárna nesla název Jílek & Vetter. Sklárna se orientovala na výrobu křišťálového a opálového skla a zejména skla burelového a skla tmavých barev. Po odchodu Franze Vettera v roce 1914 (ze zdravotních důvodů) fungovala firma i nadále po názevem Jílek & Vetter. V roce 1919 se stal společníkem bratr Antonína Jílka  Václav Jílek a sklárna dál  nesla název Bratři Jílkové. Sklárna vyráběla zejména sklo pro další zušlechťování, a to zejména rafineriemi z oblasti Kamenického Šenova a Nového Boru.  Po roce 1935 začala sklárna svá skla sama zušlechťovat a spolupracovat s profesory pražské umělecko – průmyslové školy, např. Josefem Drahoňovským. Sklárna rovněž experimentovala s novými odstíny skla (malachitové sklo, patentovaný odstín Noctum měnící barvu dle denního osvětlení a uranové sklo). Od roku 1935 byla zřízena brusírna skla. Od roku 1946 byla sklárna začleněna do národního podniku Borské sklárny a od roku 1953 do národního podniku Borské sklo, který se v rodce 1974 přejmenoval na Crystalex.

Po privatizaci v roce 1993 byla sklárna rekonstruována. V současné době je provozována společností CKV s.r.o.

počítadlo.abz.cz