Carl Wünsch


Rafinerie skla založená v roce 1919 Karlem (Carl) Wünschem. Rafinerie produkovala broušené, ryté a vitrážové sklo a svítidla, a to jak v běžné formě tak ve formě luxusní. Rafinerie odebírala sklo od místních novoborských skláren (např. sklárna Flora - Hantich) a od počátku 30. let rovněž od sklárny Loetz z Klášterského Mlýna. Po smrti Carla Wünsche (1932) převzala firmu jeho manželka, která se později provdala za prokuristu firmy (Wenceslaus Feifer). Firma spolupracovala s významnými sklářskými návrháři a výtvarníky (např. Alexander Pfohl, jr.). V roce 1938 po zabrání Sudet Německem přešla firma pod správu firmy Machold & Co. K ukončení činnosti došlo v roce 1945.

Rafinerie skla založená v roce 1919 Karlem (Carl) Wünschem. Rafinerie produkovala broušené, ryté a vitrážové sklo a svítidla, a to jak v běžné formě tak ve formě luxusní. Rafinerie odebírala sklo od místních novoborských skláren (např. sklárna Flora - Hantich) a od počátku 30. let rovněž od sklárny Loetz z Klášterského Mlýna. Po smrti Carla Wünsche (1932) převzala firmu jeho manželka, která se později provdala za prokuristu firmy (Wenceslaus Feifer). Firma spolupracovala s významnými sklářskými návrháři a výtvarníky (např. Alexander Pfohl, jr.). V roce 1938 po zabrání Sudet Německem přešla firma pod správu firmy Machold & Co. K ukončení činnosti došlo v roce 1945.

počítadlo.abz.cz