Moser


Počátky sklárny Moser spadají do roku 1857, kdy tehdy 24 letý Ludwig Moser získal licenci na rafinaci a broušení skla a zřídil si v Karlových Varech ryteckou dílnu a obchod se sklem. Zkušenosti získal u významných rytců skla Andrease Mattnoiho a Antona Heinricha Pfeffera a u obchodníka se sklem Wilhelma Hoffmanna.  Již v roce 1862 získal medaili na Světové výstavě v Londýně.

V této době byl Ludwig Moser již významným obchodníkem se sklem, který zaměstnával více než 50 zaměstnanců. V roce 1858 se Ludwig Moser oženil s Lottivulpou Sarou Benedictovou. Narodili se jim dcera Mathilde a synové Rudolf, Arthur, Friedrich, Oskar a Ernst).  V roce 1869 jeho manželka zemřela.

V letech 1870-1872 si Ludwig Moser otevřel vlastní rafinerii v Mistrovicích u Kamenického Šenova, která se orientovala především na broušené a ryté sklo. Zúčastňoval se význa

... Více

Počátky sklárny Moser spadají do roku 1857, kdy tehdy 24 letý Ludwig Moser získal licenci na rafinaci a broušení skla a zřídil si v Karlových Varech ryteckou dílnu a obchod se sklem. Zkušenosti získal u významných rytců skla Andrease Mattnoiho a Antona Heinricha Pfeffera a u obchodníka se sklem Wilhelma Hoffmanna.  Již v roce 1862 získal medaili na Světové výstavě v Londýně.

V této době byl Ludwig Moser již významným obchodníkem se sklem, který zaměstnával více než 50 zaměstnanců. V roce 1858 se Ludwig Moser oženil s Lottivulpou Sarou Benedictovou. Narodili se jim dcera Mathilde a synové Rudolf, Arthur, Friedrich, Oskar a Ernst).  V roce 1869 jeho manželka zemřela.

V letech 1870-1872 si Ludwig Moser otevřel vlastní rafinerii v Mistrovicích u Kamenického Šenova, která se orientovala především na broušené a ryté sklo. Zúčastňoval se významných akcí, na nich získal řadu ocenění (např. v roce 1870 na výstavě c. k. Štýrské zemědělské společnosti v Grazu, v roce 1871 bronzová medaile na výstavě uměleckých řemesel v Museum für Kunst und Industrie ve Vídni a v roce 1875 medaile za zásluhy na Světové výstavě  ve Vídni). V roce 1875 získal Ludwig Moser titul c.k. dvorní dodavatel. Již v roce 1873 měl Moser obchodní zastoupení v Londýně, New Yorku, Paříži a v Petrohradě. V této době odebíral Ludwig Moser sklo zejména v Harrachovských sklárnách a od Meyr´s Neffe z Adolfova u Vimperka, ale i od sklárny Johann Loetz Witwe.  

V roce 1870 se Ludwig Moser podruhé oženil s Julii Meyerovou, s níž měl 4 syny (Gustav, Karl, Leo a Richard).

Od 80. let 19. století se Moser orientoval především na luxusní sklářské produkty, které vyvážel do nejen do Evropských zemí, ale i do Ameriky, Asie a Austrálie.  I s ohledem na význam exportu se pravidelně zúčastňoval  většiny mezinárodních a světových výstav, kde sbíral řadu ocenění (např. 1876 mezinárodní výstava ve Philadelphii, 1878 bronzová medaile Světová výstava v Paříži, 1884-1885  mezinárodní výstava v New Orleans, 1885 Antverpy,  1885  stříbrná medaile Pensylvánie, 1881  Melbourne, 1889 bronzová medaile  Světová  výstava v Paříži, 1891 stříbrná medaile Tasmanie).

 

 

V roce 1893 otevřel Ludwig Moser vlastní sklárnu ve Dvorech u Karlových Varů a reorganizoval firmu, která od té doby nesla název „Karlsbader Glasindustrie Gesellschaft, Ludwig Moser und Söhne“.

Počátkem 20. století sklárna prošlo dalším úspěšným vývojem. Dál se orientovala na produkci luxusního skla určeného především na export. Firma zaměstnávala více než 400 zaměstnanců.  V roce 1900 získala stříbrnou medaili na Světové výstavě v Paříži  (Karlsbader Seccesion).  Produkty sklárny z počátku 20. století měly velký úspěch a výroba některých z nich pokračovala i v následujících letech, a některé jsou vyráběny i v současné době. Jedná se například o nápojové soupravy Splendid, Maria Theresia, Diplomat, Royal a Napoleon  nebo broušené sklo „Ecken-Tiefgravur“, nebo barevné sklo Alexandrit,  Heliolit, Royalit, Topas a další. Řízení firmy v té době zajišťovali dr. Richard Moser, Gustav Moser  a Leo Moser. Zakladatel firmy Ludwig Moser zemřel v roce 1916.

V roce 1922 firma převzala sklárnu Meyr´s Neffe v Adolfově u Vimperka.

Sklárna spolupracovala s významnými umělci a designery např. Josefem Hoffmannem, Chris Lebeau, Heinrich Hussmann, Petr Behrens, Ludvika Smrčková, Otto Tauschek, Rudolf Eschler, Alexander Pfohl a další.

Koncem 20. let se však v důsledku celosvětové krize a rovněž v důsledku narůstající konkurence zejména francouzské produkce dostala firma do potíží, které vyústily až v redukci produkce a nutnost navyšování akciového kapitálu firmy.  

V roce 1932 ukončil Leo Moser své působení ve firmě, k čemuž kromě finančních a odbytových problém firmy přispěly i obavy ze sílícího nacionalistického a protižidovského hnutí v Německu, ale i v Karlových Varech. V roce 1933 prodávají Leo a Richard Moser své akciové podíly  České Unionbance.   V roce 1934 je firma nucena prodat sklárnu Meyrś Neffe v Adolfově a Gustav  Moser-Millot ukončil činnost ve správní radě. Leo Moser poté krátce působil jako technický a umělecký ředitel skláren v Poděbradech a Nových Dvorech rimy Josef Inwald a.s. a poté v roce 1938 odešel do Francie, kde spolupracoval se sklárnou St. Luis. Richard Moser se věnoval diplomatické funkci anglického vicekonzula v Československu a v roce 1938 odešel do Brazilie.

Gustav Moser-Millot ve Francii řídil pobočku v Paříži. V roce 1957 byla ve Francii zaregistrována firma Cristalerie Moser Millot, která fungovala až do roku 1996. Gustav Moser-Millot zemřel v roce 1959.*/

V roce 1938 byla firma Moser znárodněna Německou říší. Sklárna dále fungovala a spolupracovala s řadou německých výtvarníků (například Wolfgang von Wersin, Trude Petri a Siegmund Schütz).

Po válce byla sklárna znárodněna Českým státem. Dále se orientovala na výrobu broušeného luxusního skla. I v této době spolupracovala s řadou významných umělců a sklářských návrhářů (např.  Věra Lišková, Ludvika Smrčková, Adolf Matura, Oldřich Lípa, František Zemek a další).

V roce 1991 byla sklárna zprivatizována. V současné době funguje pod názvem Moser, a.s.

 

*/ Pozn. V roce 1921 založil Gustav Moser-Millot spolus s Argy Rousseauem společnost „Société Anonyme des Pâtes de Verre d’Argy-Rousseau“, která vyvíjela a vyráběla sklo Argy Rousseaua a fungovala do roku 1931. Galerie Gustav Moser-Millot měla i poté práva na vystavování a prodej produktů Pâtes de Verre d’Argy-Rousseau.)Přehled dekorů

počítadlo.abz.cz