Úvod

Sbírka skla:

Sbírka skla obsahuje skleněné předměty vyrobené především sklárnami z oblasti Čech, Moravy, Bavorska a Slezska v období od 18. století  do současnosti. Rozhodující část sbírky však tvoří sklo vyrobené v letech 1850 – 1938. Pro toto sklo je vžité označení Bohemian glass. Skláři působící v těchto sklárnách byly většinou Němci a Češi. Sbírka obsahuje v současné době cca 4.800 skleněných předmětů. Nejvíce jsou zastoupeny sklárny Johann Lötz Witwe (více než 1.300 kusů), Wilhelm Králík Sohn (cca 950 kusů), Harrachovské sklárny (cca 500 kusů), a dále Moser (cca 300 kusů), Rindskopf (cca 300 kusů) a Pallme Koenig (cca 200 kusů). Předměty  byly pořízeny většinou nákupem na aukcích, a to jednak na Ebay a Aukru a rovněž na aukcích pořádaných různými aukčními domy většinou v Německu, Rakousku, Velké Británii  a zejména v USA.  Většina předmětů  byla  pořízena mimo Českou republiku, což souvisí jednak se skutečností, že české sklárny významnou část produkce exportovaly, a jednak s tím, že značnou část předmětů, které „zůstaly“ v Čechách postupně vykoupili zahraniční sběratelé a obchodníci se starožitnostmi.  Předměty do sbírky byly zakoupeny celkem v 28 zemích prakticky všech kontinentů.  Nejvíce však v USA,  Německu, Velké Británii, Francii, Rakousku a Holandsku. Inspirací pro vytvoření této sbírky byla především návštěva Pasovského muzea skla v roce 2011.

Metodika:

  • výrobce: Je uváděn zjednodušený název výrobce - sklárny bez ohledu na vývoj názvu, změny majitelů atd (např. Králík, Harrachov, Pallme Koenig atd.). Podrobnější informace jsou případně uvedeny v popisu u jednotlivých výrobců.
  • název dekoru - vzoru:  Pokud je název znám, je uváděn v původní podobě (např. Candia Papillon, Formosa, Hekla atd). Pokud názvy dekorů nejsou známy, je použit název, který zavedli sběratelé. Většinou jsou tyto názvy v angličtině a na těchto stránkách jsou označeny uvozovkami (např. "Lines & Spots", "Applied Flowers", Corrugated"  atd).  Pokud ani "zavedené" názvy dekoru mě nebyly známy, označil jsem tyto dekory pro účely snadnější orientace já sám (někdy je použita angličtina - pokud má název vazbu na již "zavedený" název). Opět i tyto názvy jsou označeny uvozovkami (např. "Burelové sklo", "Cameo Soleil", "Wave Opal" atd.). U neznámých dekorů jsem rovněž v některých případech použil označení neidentifikovaný dekor s pořadovým číslem (např. NID 12). 
  • označení "skupin dekorů":  Pro snazší orientaci a lepší přehlednost jsou dekory tříděny do "skupiny dekorů". Toto členění vychází buď ze zavedeného členění (např. Phaenomen Genres, Ausführungen atd.), nebo jsem toto členění určil sám nejčastěji podle období (např. "1895 - 1914", atd.). 
  • nejasný původ: Pokud je výrobce nejasný, je příslušný předmět buď zahrnut do skupiny „neidentifikované“ označované „NID“, nebo pokud je přiřazení výrobce zúženo na 2 ev. 3 sklárny, je předmět uveden u všech těchto možných skláren a v popisu je toto uvedeno.
  • označení dekoru nebo produktu */, znamená, že se jedná pouze o možnost produkce danou sklárnou nebo rafinerií

Připomínky a náměty:

Velmi přivitáme jakékoliv připomínky a náměty, zejména upozornění na nesprávně nebo nepřesně zařazené předměty. K tomuto účelu prosím využívejte kontaktní emailovou adresu info@bohemianglass.org. U připomínek vztahujícím se ke konkrétnímu předmětu prosím uvádějte číslo položky. 

 

počítadlo.abz.cz