Welz


Sklárna Antonienhütte v Klášterském Hrobu (Klostergrab, v současné době Hrob) byla založena v roce 1864 českým velkostatkářem, podnikatelem a politikem Aloisem Welzem. Rod Weltzů (původně psáno s t) přišel do Čech v roce 1660 z bavorského Makelshaimu. První sklárnu provozovali Weltzové od roku 1796 v Posázaví. (Sklárnu Dobrá Voda založil v roce 1723 Jan Jiří Hogl, jehož vnučka Marie se provdala v roce 1796  za Václava Welze. Sklárnu následně úspěšně vedl jejich syn Tomáš. Sklárna v Dobré Vodě ukončila činnost v roce 1871 . tedy až po založení sklárny v Hrobu).  Alois Welz se oženil s dcerou sklářského podnikatele Riedla Emilií Riedlovou, s níž měl 7 dětí.     Alois Welz sklárnu Antonienhütte později předal spolu s hnědouhelnými doly Anna a Emilie svému synovi Franzu Welzovi. Sklárna se sp

... Více

Sklárna Antonienhütte v Klášterském Hrobu (Klostergrab, v současné době Hrob) byla založena v roce 1864 českým velkostatkářem, podnikatelem a politikem Aloisem Welzem. Rod Weltzů (původně psáno s t) přišel do Čech v roce 1660 z bavorského Makelshaimu. První sklárnu provozovali Weltzové od roku 1796 v Posázaví. (Sklárnu Dobrá Voda založil v roce 1723 Jan Jiří Hogl, jehož vnučka Marie se provdala v roce 1796  za Václava Welze. Sklárnu následně úspěšně vedl jejich syn Tomáš. Sklárna v Dobré Vodě ukončila činnost v roce 1871 . tedy až po založení sklárny v Hrobu).  Alois Welz se oženil s dcerou sklářského podnikatele Riedla Emilií Riedlovou, s níž měl 7 dětí.     Alois Welz sklárnu Antonienhütte později předal spolu s hnědouhelnými doly Anna a Emilie svému synovi Franzu Welzovi. Sklárna se specializovala na výrobky z barevného dutého skla s hutními dekory ale pravděpodobně i na broušené sklo a na skleněné výrobky v podobě zvířat, květů, mušlí apod. Přestože sklárna Antonienhütte patřila k menším a méně významným sklárnám na Teplicku, její výrobky se s úspěchem uplatnily na zahraničních trzích, m.j. ve Velké Británii, v USA a v Australii. Sklárna se účastnila mezinárodních výstav a veletrhů (např. prezentace Atlasového skla na veletrhu v Lipsku v roce 1900, zlatá medaile na světové výstavě v Bruselu v roce 1910). Franz Welz si nechal v Rakousku-Uhersku patentovat několik způsobů dekorací hutního skla.  Rodina Welzů byla propojena svazky (kromě sklářské dynastie Riedlů) rovněž s rodinou Kraliků - majetelů sklárny v Lenoře. Po roce 1948 byla sklárna zrušena z důvodů záměru státu na rozšíření těžby hnědého uhlí.

 Přehled dekorů

počítadlo.abz.cz