Holzner


 

Karlovy Vary - Skleněný palác Firma Hermann Holzner patřila od 70. let 19. století vedle svého hlavního konkurenta Ludwiga Mosera k nejúspěšnějším obchodníkům se sklem v Karlových Varech. Firma ve svém obchodě "Glaspalast" nabízela lázeňské klientele široký výběr nápojového skla, osvětlovadla se svícemi i na plyn, zrcadla, ale i majoliku a fajánse. Nejvýznamnější část nabídky tvořilo ryté sklo, tvořené karlovarskými rytci Emanuelem Hoffmannem a dalšími. Ve snaze podílet se na rozvoji karlovarské sklářské disciplíně, rytině, přizval Holzner ke spolupráci přední rytce jako například Johanna F. Hoffmanna, Antona Rudolfa Dewitte, R. Hillera a A. Urbana. Na jeho objednávku vznikaly špičkové, řemeslně i umělecky náročné práce. Holzner tehdy ve větším množství odebíral pro svůj obchod také luxusní stoln&ia

... Více

 

Karlovy Vary - Skleněný palác Firma Hermann Holzner patřila od 70. let 19. století vedle svého hlavního konkurenta Ludwiga Mosera k nejúspěšnějším obchodníkům se sklem v Karlových Varech. Firma ve svém obchodě "Glaspalast" nabízela lázeňské klientele široký výběr nápojového skla, osvětlovadla se svícemi i na plyn, zrcadla, ale i majoliku a fajánse. Nejvýznamnější část nabídky tvořilo ryté sklo, tvořené karlovarskými rytci Emanuelem Hoffmannem a dalšími. Ve snaze podílet se na rozvoji karlovarské sklářské disciplíně, rytině, přizval Holzner ke spolupráci přední rytce jako například Johanna F. Hoffmanna, Antona Rudolfa Dewitte, R. Hillera a A. Urbana. Na jeho objednávku vznikaly špičkové, řemeslně i umělecky náročné práce. Holzner tehdy ve větším množství odebíral pro svůj obchod také luxusní stolní sklo z Harrachovské sklárny v Novém světě.  V roce 1888 začal po boku Harmanna Holznera pracovat syn Hugo, který se po nabytí zkušeností během obchodních cest po řadě zemí, včetně Spojených států, kam se sklo ze Skleněného paláce tehdy rovněž vyváželo, stal roku 1903 prokuristou. V roce 1909 převzal firmu po smrti otce jako jediný majitel Hugo Holzner. Pod jeho vedením si podnik upevňuje postavení druhého nejvýznamnějšího výrobce skla v Karlových Varech a stává se dodavatelem vídeňského císařského dvora. Počátkem  20, století zaměstnávala firma Hermann Holzner  40 pracovníků. Vývoz směřoval především do Itálie a Ameriky. Hlavní skupinou výrobků se stává, kromě stolních souprav, sklo s malovaným, bohatě plasticky zlaceným dekorem, které postupně nahrazuje tehdy již méně oblíbené ryté sklo. Nápojové sklo počíná Holzner objednávat rovněž v Moserově sklárně ve Dvorech. Ve 20. letech 20. století již sklárna Moser vyráběla pro Skleněný palác soupravy podle dodaných návrhů.

Mergl, J. 2000 : Skleněný palác v Karlových Varech, IX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 46/48

 

 

počítadlo.abz.cz