Oertel & Co


Firmu založil v roce 1869 Johann Christian Oertel v Novém Boru (Haida) jako rodinný podnik a dal ji název „Glasfabrikationsgeschäft rücksichtlich Glasraffinerie für Export“. Firma se zabývala rafinací zejména surového křišťálového skla a olovnatého křišťálu. Některé postupu zdobení skla si nechal Johann Oertel patentovat. Firma exportovala své produkty do řady zemí, včetně Spojených státu amerických.

Po smrti Johanna Oertela v roce 1909 převzal firmu jeho syn Johann Oertel (jeho dvě svobodné sestry se staly tichými společníky). Johann Oertel se oženil s Julií Meltzerovou – dcerou sklářského podnikatele Ludwiga Meltzera v Skalici (Langenau).
Firma v té době produkovala nejen své vlastní návrhy, ale také úzce spolupracovala se Sklářskou školou v Novém Boru. Významná byla rovněž spolupráce s umělci soustředěnými ve Wiener Werkstä

... Více

Firmu založil v roce 1869 Johann Christian Oertel v Novém Boru (Haida) jako rodinný podnik a dal ji název „Glasfabrikationsgeschäft rücksichtlich Glasraffinerie für Export“. Firma se zabývala rafinací zejména surového křišťálového skla a olovnatého křišťálu. Některé postupu zdobení skla si nechal Johann Oertel patentovat. Firma exportovala své produkty do řady zemí, včetně Spojených státu amerických.

Po smrti Johanna Oertela v roce 1909 převzal firmu jeho syn Johann Oertel (jeho dvě svobodné sestry se staly tichými společníky). Johann Oertel se oženil s Julií Meltzerovou – dcerou sklářského podnikatele Ludwiga Meltzera v Skalici (Langenau).
Firma v té době produkovala nejen své vlastní návrhy, ale také úzce spolupracovala se Sklářskou školou v Novém Boru. Významná byla rovněž spolupráce s umělci soustředěnými ve Wiener Werkstätte (např. Felice Rix-Ueno, Reni Schaschl, Mathilde Flögl a Hilda Jesser). Vynikající úroveň těchto návrhů a jejich mistrovské provedení vedly k významnému rozšíření odbytu zejména v Severní, ale i Jižní Americe. Firma se účastnila řady mezinárodních výstav (např. 1905 v Liege, 1913 v Gentu, 1922 v Rio de Janieru, 1925 v Paříži a 1929 v New Yorku. Od roku 1916 se firma rovněž pravidelně zúčastňovala Lipského veletrhu.
Po II. světové válce byla firma Johann Oertel Československým státem převedena pod národní správu. Johann Oertel byl na základě Benešových dekretů vysídlen a  poté se mu podařilo zřídit novou firmu ve Welzheimu, která úspěšně funguje dosud. V současně době pod názvem Oertel Krystal.  

počítadlo.abz.cz