destička lisované sklo Panna Marie

  • Položka číslo:264
  • Výrobce: Heinrich Hoffmann
  • Doba výroby:20.-30. léta 20.stol.
  • lisované dobrušované matované bezbarvé křišťálové sklo, broušený dekor Panna Marie

počítadlo.abz.cz