doza s víkem čtvercový dekor

  • Položka číslo:1419
  • Výrobce: Podbira
  • Doba výroby:30.-40.léta 20.stol.
  • Rozměr:12
  • bezbarvé sklo, bílé pravidlené svislé a vodorovné čáry - čtvercový dekor

počítadlo.abz.cz