R.Williamson & Co., - Teplitz glass 1905

  • Položka číslo:4927
  • Výrobce: V Z O R N Í K Y - C E N Í K Y
  • Doba výroby:1905
  • pravděpodobně sklárna Ernst Steinwald & Co, Teplice-Šanov, dle jiných zdrojů se jedná o sklárnu Pallme Koenig & Habel Košťany

počítadlo.abz.cz